Titte Hallin

Socionom, Leg. Psykoterapeut

Publiceras inom kort

info@parterapitittehallin.se

Om Titte Hallin

Titte Hallin är Socionom och Leg psykoterapeut med familjeterapiinriktning.

Jag erbjuder i första hand parsamtal och parterapi, men tar även emot enskilda och andra familjekonstellationer. OBS! Jag är INTE ackrediterad genom Region Skåne och tillhör därmed inte vårdvalet!

Jag har grundutbildning i sexologi, samt i EFT.

Jag har arbetat med ungdomar, par och familjer – i olika konstellationer och på olika arbetsplatser genom åren – sedan början av 1980-talet. Socialtjänst, behandlingshem och privat familjebehandling är några av dem. Sedan fem år tillbaka är Lunds familjerådgivning min huvudsakliga arbetsplats.

I behandlingsarbetet är relationen i fokus, och likaså förståelsen att vi påverkas och påverkar varandra i de sammanhang vi är i.

De par som kommer hit kan vilja reparera sin relation – likväl som att man kan vara i en separationsprocess där önskan är att göra den så bra som möjligt. En del par behöver vara i ett klargörande av åt vilket håll man vill gå. I samtliga fall har barnens röst en stor plats i rummet – trots att de i parsamtalen inte deltar fysiskt.

Jag erbjuder endast terapi på svenska.

Kostnaden för par- eller familjesamtal är 1400 kr/tillfälle. Tidsåtgången är då 1,5 timma varav 15 min är administration.

Jag kommer att ta emot för samtal endast under tisdagar, from den 7/9-21.

Jag innehar patientansvarsförsäkring!

Email: info@parterapitittehallin.se
För tidsbokning använd med fördel Mail alternativt kontaktformulär!

Titte Hallin

Titte Hallin

Socionom, Leg. Psykoterapeut

info@parterapitittehallin.se