Titte Hallin

Socionom, Leg. Psykoterapeut

0736-709084

Om Titte Hallin

Titte Hallin är Socionom, Leg psykoterapeut samt Auktoriserad familjerådgivare.

Jag erbjuder i första hand parsamtal och parterapi, men tar även emot enskilda och andra vuxna familjekonstellationer. OBS! Jag är INTE ackrediterad genom Region Skåne och tillhör därmed inte vårdvalet!

Jag har grundutbildning i sexologi, samt i EFT.

Jag har arbetat med ungdomar, par och familjer – i olika konstellationer och på olika arbetsplatser genom åren – sedan början av 1980-talet. Socialtjänst, behandlingshem och privat familjebehandling är några av dem. Sedan fem år tillbaka är Lunds familjerådgivning min huvudsakliga arbetsplats.

I behandlingsarbetet är relationen i fokus, och likaså förståelsen att vi påverkas och påverkar varandra i de sammanhang vi är i. Samtalen erbjuds oavsett kön, sexuell läggning, religion eller trosuttryck, etnicitet eller funktionsvariation.

De par som kommer hit
– kan vilja reparera sin relation – likväl som att man
– kan vara i en separationsprocess där önskan är att göra den så bra som möjligt. En del par behöver
– vara i ett klargörande av åt vilket håll man vill gå. Ibland har en
– krissituation (otrohet, sorg) utlöst kontakten
– bonusfamiljproblematik är alltmer ett vanligt bekymmer

I samtliga fall har barnens röst en stor plats i rummet – trots att de i parsamtalen inte deltar fysiskt.

 

Jag erbjuder endast terapi på svenska.

Kostnaden för par- eller familjesamtal är 1700 kr/tillfälle. Tidsåtgången är då 1,5 timma varav 15 min är administration.

Jag tar emot för samtal endast under tisdagar. För närvarande har jag kort väntetid!

Jag innehar F-skatt och patientansvarsförsäkring!

För tidsbokning använd med fördel Mail alternativt kontaktformulär!

Välkomna att höra av er!

Titte Hallin

Titte Hallin

Socionom, Leg. Psykoterapeut

0736-709084