Lena Johansson Jensen

Socionom, Leg. Psykoterapeut

Medvetenhet & Förändring LenaJJ AB
www.kbtpsykoterapi.com

0700-90 59 66

lenajj.kbtpsykoterapi@outlook.com

Om Lena Johansson Jensen

Jag arbetar med olika ångestproblematiker, nedstämdhet och lättare till medelsvår depression, kriser i livet, sexualitet, stressproblematik, allmän oro och upplevd svårighet att komma vidare som ung vuxen i livet. Självkänsla och perfektionism.

Jag arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT.