Välkommen till Triangelns Psykoterapimottagning

Vår verksamhet erbjuder psykodynamisk psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, par- och familjeterapi samt korttids- och kristerapi. Mottagningens terapeutiska arbete bygger på samtalet och det förtroliga och respektfulla mellanmänskliga mötet.

Välkomna till oss!

Vi som arbetar på Triangelns psykoterapimottagning är en grupp legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet av psykologiskt och psykoterapeutiskt arbete inom såväl offentlig som privat verksamhet.

Öppettider

Efter överrenskommelse på telefon med respktive psykoterapeut dagtid och kvällsmottagning.

Hitta hit

Södra Förstadsgatan 40A
211 43 Malmö

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till respektive psykoterapeut på deras sida.

Öppettider

Efter överrenskommelse på telefon med respktive psykoterapeut dagtid och kvällsmottagning.

Hitta hit

Södra Förstadsgatan 40A
211 43 Malmö

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till respektive psykoterapeut på deras sida.

Psykodynamisk Psykoterapi och Kognitiv Beteendeterapi

Vår verksamhet erbjuder psykodynamisk psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, par- och familjeterapi samt korttids- och kristerapi. Mottagningens terapeutiska arbete bygger på samtalet och det förtroliga och respektfulla mellanmänskliga mötet.
Syftet med dessa möten är att skapa förståelse och förändring av känslomässiga svårigheter och dilemman som utgör hinder för utveckling och välbefinnande i livet.

Handledning / Individuellt och i grupp

Triangelns psykoterapimottagning erbjuder också handledning individuellt och i grupp, stöd till befattningshavare i ledande ställning samt insatser för anställda som hamnat i låsta lägen och arbetsrelaterade svårigheter.

Angående remisser

Vi har avtal med Region Skåne för psykodynamisk psykoterapi, PDT och kognitiv beteendeterapi, KBT.
Du som har remiss från primärvården kan vända dig direkt till den psykoterapeut som bäst motsvarar de behov du har.

Vi har samarbete med Edubrain AB, www.edubrain.se

Vi på mottagningen

Vill du veta mer om var och en av oss gå in och läs på respektive psykoterapeuts sida.

Lena Johansson Jensen

Socionom, Leg. Psykoterapeut
0700-90 59 66
lenajj.kbtpsykoterapi@outlook.com

Christina Fredlund

Leg. Psykoterapeut
0709-17 97 09
info@christinafredlundpsykoterapi.se

Ingrid Kazemi

Leg. Psykoterapeut
0704-91 47 09
info@ingridkazemi.se

Maria Berhouet

Leg. Psykoterapeut
0732-10 68 20
maria@berhouetconsulting.se

Kristina Svartek

Socionom, Leg. hälso- och sjukvårdskurator,
Leg. Psykoterapeut

0701-42 40 06
kristina.svartek@yahoo.com

Titte Hallin

Socionom, Leg. Psykoterapeut
0736- 709084
info@parterapitittehallin.se

Du hittar oss på Triangeln i Malmö

Södra Förstadsgatan 40A, 211 43 Malmö